Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden tekeningen in DWF-, DWFx- of PDF-bestanden automatisch naar een opgegeven locatie opgeslagen.

Hiermee publiceert u een tekening naar een DWF-, DWFx- of PDF-bestand. De bestandsindeling (DWF, DWFx of PDF) wordt opgegeven in het dialoogvenster Auto Publish.

Wilt u informatie over de gepubliceerde tekeningen weergeven, dan klikt u op het pictogram Plotting Details Report Available in het vak aan de rechterkant van de statusbalk. Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Plot and Publish Details weergegeven dat informatie biedt over uw voltooide plot- en publiceertaken. Deze informatie wordt opgeslagen in het logbestand Plot and Publish. In het snelmenu voor dit pictogram staat ook een optie waarmee het recentst gepubliceerde DWF-, DWFx- of PDF-bestand weergegeven kan worden.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

AutoPublish DWF
Hiermee publiceert u de tekening automatisch naar een DWF-, DWFx- of PDF-bestand. De bestandsindeling (DWF, DWFx of PDF) wordt opgegeven in het dialoogvenster Auto Publish.

Location
Hiermee geeft u een directory op waarin de gepubliceerde tekeningen worden opgeslagen. Hiermee opent u het dialoogvenster Select a Folder for Generated Files (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie).

Dialoogvenster Auto Publish Options

Publicatieopties instellen
Hiermee worden tekeningen in DWF-, DWFx- of PDF-bestanden automatisch naar een opgegeven locatie opgeslagen.

Oproepmethoden
Menu: menu Application Options Niet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop in het opdrachtenvenster of klik (wanneer geen opdrachten actief zijn en geen objecten zijn geselecteerd) met de rechtermuisknop in het tekengebied en kies Options. Selecteer het tabblad Plot and Publish.
Opdrachtinvoer: options

Overzicht
Hiermee geeft u opties op voor publicatie van tekeningen naar DWF-, DWFx- en PDF-bestanden wanneer u een tekeningbestand opslaat of sluit, of wanneer u de opdracht AUTOPUBLISH uitvoert.

Lijst met opties
De volgende opties worden weergegeven:

Auto-Publish Options
Hiermee geeft u op waar de DWF- of PDF-bestanden worden opgeslagen wanneer u tekenbladen publiceert.

Publish on
Hier geeft u op wanneer gepubliceerd moet worden.

  • Save (wanneer de tekening wordt opgeslagen)
  • Close (wanneer de tekening wordt gesloten)
  • Prompt on save (bij een verzoek om de tekening op te slaan)
  • Prompt on close (bij een verzoek om de tekening te sluiten)

Location
Hier specificeert u een directory waarin geëxporteerde bestanden moeten worden opgeslagen wanneer u tekeningen publiceert, door de volgende opties in de lijst te selecteren:

  • Drawing folder
  • DWF and PDF (submap van de map Drawing)
  • Previously selected location

Klik op de knop [...] om een nieuwe locatie op te geven waarin de gepubliceerde tekeningen opgeslagen moeten worden.

Include
Hiermee geeft u op of het model, de lay-outs of beide moeten worden opgeslagen wanneer u tekeningen publiceert.

General DWF/PDF options
Hiermee geeft u opties op voor het maken van DWF- DWFx- of PDF-bestanden met een of meerdere tekenbladen.

File Format
Hiermee geeft u op of de DWG als DWF-, DWFx- of PDF-bestand gepubliceerd moet worden.

Type
Hiermee geeft u op dat voor alle tekenbladen in het dialoogvenster Publish één tekenblad of meerdere tekenbladen gegenereerd moeten worden.

Layer Information
Hiermee kunt u opgeven of er laaginformatie in het gepubliceerde DWF-, DWFx- of PDF-bestand moet worden opgenomen.

Opmerking: Laaginformatie voor 3D DWF-ingangen wordt niet gepubliceerd.

Merge Control
Hiermee geeft u op of overlappende lijnen worden overschreven (de bovenste lijn bedekt de onderste) of samengevoegd (de lijnkleuren mengen zich).

DWF Data Options
Hiermee kunt u de gegevens weergeven en opgeven die u optioneel in het gepubliceerde bestand kunt opnemen.

Password Protection
Hier stelt u opties in voor wachtwoordbeveiliging van DWF-, DWFx- of PDF-bestanden.

Block Information
Hiermee kunt u opgeven of er informatie over blokeigenschappen en -attributen in de gepubliceerde DWF-, DWFx- of PDF-bestanden moet worden opgenomen.

Opmerking: U moet blokinformatie op Include instellen als u wilt dat er informatie over het bloksjabloonbestand beschikbaar is.

Block Template File
Hiermee kunt u een nieuw bloksjabloonbestand (DXE) maken, een bestaand bloksjabloonbestand bewerken, of de instellingen van een eerder gemaakt bloksjabloonbestand gebruiken.

Met Create wordt het dialoogvenster Publish Block Template geopend, waarin u een nieuwe bloksjabloon kunt maken.

Met Edit wordt het dialoogvenster Select Block Template geopend (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie), waarin u een bestaande bloksjabloon kunt selecteren voor wijziging.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding