Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden geometrische beperkingen toegepast op een selectiegroep objecten op basis van de richting van de objecten ten opzichte van elkaar.

AUTOCONSTRAIN Knop


ac.mouse Lint: tabblad Parametric > paneel Geometric > Auto Constrain
ac.mouse Menu: Parametric > AutoConstrain
ac.keyboard Werkbalk: Parametric

Overzicht

Binnen de opgegeven tolerantiegroep kunt u geometrische beperkingen toepassen op een selectiegroep of geometrie via het tabblad AutoConstrain in het dialoogvenster Constraint Settings.

Gebruik de optie Settings om de toegepaste beperkingstypen, de volgorde van toepassing en de toepasbare toleranties te wijzigen.

De optie Settings geeft het dialoogvenster Constraint Settings weer, waarbij het tabblad Autoconstrain geselecteerd is.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding