Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt bepaald welke typen geautomatiseerde toetsenbordfuncties beschikbaar zijn bij de opdrachtprompt.

Oproepmethoden
ac.keyboard  Opdrachtinvoer: Klik met de rechtermuisknop binnen het opdrachtvenster > AutoComplete > optie

Als u een opdracht of systeemvariabele invoert bij de opdrachtprompt, krijgt u hulp via verscheidene functies: er wordt een lijst met opdrachten of systeemvariabelen weergegeven of de opdracht of systeemvariabele wordt automatisch aangevuld terwijl u typt. Met de opdracht AUTOCOMPLETE bepaalt u welke van deze functies worden ingeschakeld.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Append
Hiermee bepaalt u of de opdrachten en systeemvariabelen automatisch worden aangevuld terwijl u typt.

List

Hiermee bepaalt u of er een lijst met geldige opdrachten en systeemvariabelen wordt weergegeven terwijl u typt.

Icon
Hiermee bepaalt u of het corresponderende pictogram voor een opdracht in de lijst wordt weergegeven. Voor alle systeemvariabelen wordt hetzelfde pictogram gebruikt.

System variables
Hiermee bepaalt u of systeemvariabelen ook worden opgenomen in de functies Append en List.

Delay
Hier kunt u een vertraging in seconden instellen voordat de functies Append en List in werking treden.

On
Hiermee zet u de AUTOCOMPLETE-functies aan die op dat moment zijn ingeschakeld.

Off
Hiermee onderdrukt u de werking van AUTOCOMPLETE-functies zonder hun instellingen te wijzigen.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding