Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt de integriteit van een tekening geƫvalueerd, en worden bepaalde fouten gecorrigeerd.

AUDITKnop


Drawing Utilities > Audit

Overzicht

Met AUDIT worden alle objecten waarvoor fouten worden gerapporteerd, in de selectiegroep Previous geplaatst zodat deze direct toegankelijk zijn. De bewerkingsopdrachten hebben echter uitsluitend betrekking op de objecten in het huidige papierkader of werkvlak.

Als u de systeemvariabele AUDITCTL op 1 instelt, wordt er met AUDIT een tekstbestand gemaakt waarin de problemen en de ondernomen actie worden beschreven. Dit rapportagebestand wordt in dezelfde map als de huidige tekening gezet, met de bestandsextensie .adt.

Als een tekening fouten bevat die niet met AUDIT kunnen worden hersteld, kunt u RECOVER gebruiken om de tekening op te halen en de fouten te herstellen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding