Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden blokreferenties bijgewerkt met nieuwe en gewijzigde attributen uit een opgegeven blokdefinitie.

ATTSYNC Knop


Lint: tabblad Home > paneel  Block > Synchronize Attributes
Werkbalk: Modify II  ATTSYNC


keyboardOpdrachtinvoer: attsync

Overzicht
U wordt gevraagd de namen op te geven van de blokken die u wilt bijwerken met de huidige attributen die voor de blokken zijn gedefinieerd.

Gebruik deze opdracht voor het bijwerken van alle exemplaren van een blok met attributen dat met de opdracht BLOCK of BEDIT opnieuw gedefinieerd was. Met ATTSYNC wijzigt u geen waarden die aan attributen in bestaande blokken zijn toegewezen.
Opmerking
Gebruik de opdracht ATTREDEF om blokken in één opdracht opnieuw te definiëren en te updaten.

Wanneer u ? invoert, wordt er een lijst met alle blokdefinities in de tekening weergegeven. Voer de naam in van het blok dat u wilt bijwerken.

Als u op ENTER drukt, kunt u de aanwijzer gebruiken om het blok te selecteren waarvan u de attributen wilt bijwerken.

Als een blok dat u opgeeft, geen attributen bevat of niet bestaat, wordt een foutbericht weergegeven en wordt u gevraagd een ander blok op te geven.
Waarschuwing
Met ATTSYNC worden wijzigingen van indelingen of eigenschappen verwijderd die met de opdracht ATTEDIT of EATTEDIT zijn gemaakt. Uitgebreide gegevens die aan het blok gekoppeld zijn, worden ook verwijderd, en de opdracht kan invloed hebben op dynamische blokken en blokken die door toepassingen van derden zijn gemaakt.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding