Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een blok opnieuw gedefinieerd en worden de bijbehorende attributen bijgewerkt.

Nieuwe attributen die zijn toegewezen aan bestaande blokreferenties, nemen de standaardwaarden over. Oude attributen in de nieuwe blokdefinitie behouden de oude waarden. Alle oude attributen die niet in de nieuwe blokdefinitie zijn opgenomen, worden verwijderd.
WaarschuwingMet ATTREDEF worden wijzigingen van indelingen of eigenschappen verwijderd die met de opdracht ATTEDIT of EATTEDIT zijn gemaakt. Uitgebreide gegevens die aan het blok gekoppeld zijn, worden ook verwijderd, en de opdracht kan invloed hebben op dynamische blokken en blokken die door toepassingen van derden zijn gemaakt.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter the name of the block you wish to redefine:

Select objects for new block:

Select objects:

Insertion base point of new block: geef een punt op

SketchUp Pro - Stunt aanbieding