Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt de tekstinhoud van een attribuut in een blok gewijzigd.

Als u een regelattribuut selecteert, wordt de In-Place Text Editor zonder de werkbalk Text Formatting en de liniaal weergegeven. Klik met de rechtermuisknop om opties weer te geven.

Als u een alinea-attribuut selecteert, wordt de In-Place Text Editor met de werkbalk Text Formatting en de liniaal weergegeven. Afhankelijk van de instelling van de systeemvariabele ATTIPE wordt de beknopte of uitgebreide versie van de werkbalk Text Formatting weergegeven.

Gebruik de beknopte versie voor compatibiliteit met eerdere AutoCAD-releases en bewerkingen. Gebruik de uitgebreide versie voor extra tekstopmaakopties.

De volgende prompts worden weergegeven.
Opmerking
Zelfs met de uitgebreide versie van de In-Place Editor zijn niet alle MTEXT-opmaakopties beschikbaar voor alinea-attributen
.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select attribute to edit: Selecteer een attribuut in een blok

De objecten verbergen achter attribuuttekst
Als de tekst in een alinea-attribuut andere objecten in het blok overlapt, kunt u de objecten in kwestie verbergen met een achtergrondmaskering. Klik op de knop Options op de werkbalk Text Formatting en klik op Background Mask om het dialoogvenster Background Mask weer te geven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding