Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u attribuutgegevens in een blok wijzigen.

Oproepmethoden

ATTEDIT Knop


ac.mouse Lint: tabblad Home >paneel Block > Edit Attribute
ac.mouse Menu:  Modify > Object > Attribute > Single

Overzicht

Het dialoogvenster Edit Attributes wordt weergegeven, waarin u attribuutwaarden voor een bepaald blok kunt bewerken.

Als u -attedit typt achter de opdrachtprompt, worden opties weergegeven voor het bewerken van attribuutwaarden en eigenschappen, onafhankelijk van een blok.

Het dialoogvenster Edit Attributes

Hiermee kunt u attribuutgegevens in een blok wijzigen.Eigenschappen zoals de positie, hoogte en stijl, kunt u wijzigen met de opdracht -ATTEDIT.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Block Name
Hiermee geeft u de naam van het geselecteerde blok weer. In dit dialoogvenster wordt de waarde van elk attribuut in het blok weergegeven.

List of Attributes
Hiermee worden de eerste acht attributen in het blok weergegeven. Wijzig de attribuutwaarden. Als het blok nog meer attribuutwaarden bevat, navigeert u door de lijst met behulp van Previous en Next. De attribuutwaarden op een vergrendelde laag kunnen niet worden bewerkt.

Voor alinea-attributen wordt de In-Place Text Editor met de werkbalk Text Formatting en de liniaal weergegeven. Afhankelijk van de instelling van de systeemvariabele ATTIPE wordt de beknopte of uitgebreide versie van de werkbalk Text Formatting weergegeven.

Als u een veld als de waarde wilt gebruiken, klikt u eerst met de rechtermuisknop en vervolgens op Insert Field in het snelmenu om het dialoogvenster Field weer te geven.

Previous
Hiermee worden de vorige acht attribuutwaarden weergegeven. De optie Previous is alleen beschikbaar als het geselecteerde blok meer dan acht attributen bevat en u Next gebruikt hebt om de aanvullende attributen weer te geven.

Next
Hiermee worden de volgende acht attribuutwaarden weergegeven. Als het blok geen aanvullende attributen bevat, is Next niet beschikbaar.

Stuur ons uw opmerkingen over deze pagina

 

SketchUp Pro - Stunt aanbieding