Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden de zichtbaarheidsopheffingen voor alle blokattributen in een tekening bepaald.

Oproepmethoden

ATTDISP Knop


ac.mouse Lint: tabblad Home > paneel Block > Retain Attribute Display
ac.mouse Menu: View > Display > Attribute Display
ac.keyboard Opdrachtinvoer: 'attdisp voor transparant gebruik

Overzicht


De tekening wordt opnieuw gegenereerd nadat u de zichtbaarheid hebt gewijzigd, tenzij REGENAUTO, waarmee het automatisch opnieuw genereren van tekeningen wordt bepaald, is uitgeschakeld. De actieve zichtbaarheidsinstelling van attributen wordt opgeslagen in de systeemvariabele ATTMODE.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] :

Normal
Hiermee herstelt u de zichtbaarheidsinstellingen in van elk attribuut. Zichtbare attributen worden weergegeven. Onzichtbare attributen worden niet weergegeven.

On
Hiermee worden alle attributen zichbaar gemaakt en de oorspronkelijke zichtbaarheidsinstellingen overschreven.

Off
Hiermee worden alle attributen onzichbaar gemaakt en de oorspronkelijke zichtbaarheidsinstellingen overschreven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding