Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een externe verwijzing, een afbeelding of een underlay (DWF-, DWFx-, PDF- of DGN-bestanden) in de actieve tekening ingevoegd.

Oproepmethoden

ATTACH Knop


ac.mouse Lint: tabblad Insert > paneel Reference > Attach

Overzicht
Het dialoogvenster Select Reference File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie) wordt weergegeven. Als u meerdere DWG-bestanden wilt selecteren als bijlagen, stelt u Files of Type in op Drawing. U kunt slechts één bestand voor alle overige bestandsindelingen opgeven.

Hiermee wordt een externe verwijzing, een afbeelding of een underlay (DWF-, DWFx-, PDF- of DGN-bestanden) in de actieve tekening ingevoegd.

Overzicht
Hiermee wordt een externe verwijzing, een afbeelding of een underlay (DWF, DWFx, PDF of DGN) bijgevoegd via de opdrachtregel.

Lijst met prompts

De lijst met prompts verschilt afhankelijk van of u een underlay, afbeelding of externe verwijzing bijvoegt.

Prompts voor DWF- and DWFx-underlays

Path to File
Hier voert u de locatie van het DWF- of DWFx-bestand met de bestandsnaam in.

Sheet name
Hier voert u een naam voor het tekenblad in.
?

Hiermee voert u meerdere tekenbladen in.
*

Hiermee geeft u de tekenbladen weer die beschikbaar zijn in het DWF- of DWFx-bestand.

Insertion point
Hiermee geeft u de locatie op voor de linkeronderhoek van de underlay door op het scherm te klikken of de X- en Y-coördinaten in te voeren.

Base Image Size
Hiermee wordt de hoogte en breedte van de underlay in eenheden weergegeven

Scale Factor
Hiermee wordt de underlay in grootte aangepast. Als Base Image Size bijvoorbeeld is ingesteld op 36 x 24 en u voert een schaalfactor in van 2, dan wordt de underlay weergegeven op 72 x 48.

Rotation
Hiermee wordt een rotatiehoek voor de underlay ingesteld.

Prompts voor PDF-underlays

Path to File
Hier voert u de locatie van het PDF-bestand met de bestandsnaam in.

Page Number
Hier voert u een paginanummer in.
?

Hier voert u meerdere paginanummers in.
*

Hiermee geeft u de pagina's weer die beschikbaar zijn in het PDF-bestand.

Insertion Point
Hiermee geeft u de locatie op voor de linkeronderhoek van de underlay door op het scherm te klikken of de X- en Y-coördinaten in te voeren.

Base Image Size
Hiermee wordt de hoogte en breedte van de underlay in eenheden weergegeven

Scale Factor
Hiermee wordt de underlay in grootte aangepast. Als Base Image Size bijvoorbeeld is ingesteld op 36 x 24 en u voert een schaalfactor in van 2, dan wordt de underlay weergegeven op 72 x 48.

Rotation
Hiermee wordt een rotatiehoek voor de underlay ingesteld.

Prompts voor DGN-underlays

Path to File
Hier voert u de locatie van het DGN-bestand met de bestandsnaam in.

Name of Model
Hier voert u een modelnaam in.
?

Hier voert u meerdere modellen in.
*

Hiermee geeft u de pagina's weer die beschikbaar zijn in het DGN-bestand.

Insertion Point
Hiermee geeft u de locatie op voor de linkeronderhoek van de underlay door op het scherm te klikken of de X- en Y-coördinaten in te voeren.

Base Image Size
Hiermee wordt de hoogte en breedte van de underlay in eenheden weergegeven

Scale Factor
Hiermee wordt de underlay in grootte aangepast. Als Base Image Size bijvoorbeeld is ingesteld op 36 x 24 en u voert een schaalfactor in van 2, dan wordt de underlay weergegeven op 72 x 48.

Rotation
Hiermee wordt een rotatiehoek voor de underlay ingesteld.

Prompts voor afbeeldingen

Path to File
Hier voert u de locatie van de afbeelding met de bestandsnaam in.

Insertion Point
Hiermee geeft u de locatie op voor de linkeronderhoek van de afbeelding door op het scherm te klikken of de X- en Y-coördinaten in te voeren.

Base Image Size
Hiermee wordt de hoogte en breedte van de afbeelding in eenheden weergegeven

Scale Factor
Hiermee wordt de afbeelding in grootte aangepast. Als Base Image Size bijvoorbeeld is ingesteld op 36 x 24 en u voert een schaalfactor in van 2, dan wordt de underlay weergegeven op 72 x 48.

Rotation
Hiermee wordt een rotatiehoek voor de underlay ingesteld.

Prompts voor referentietekeningen

Path to File
Hier voert u de locatie van de referentietekening met de bestandsnaam in.

Reference Type
Hiermee selecteert u of u dit bestand wilt bijvoegen als underlay of als overlay. Druk op Enter als u het bestand wilt bijvoegen als underlay (bijlage).
Opmerking
In tegenstelling tot bijgevoegde referentietekeningen, worden referentietekeningen die overlays zijn niet meegenomen wanneer de referentietekening als bijlage of overlay aan een andere tekening gekoppeld wordt.

Insertion Point
Hiermee geeft u de locatie op voor de linkeronderhoek van de referentietekening door op het scherm te klikken of de X- en Y-coördinaten in te voeren.

Scale
Hiermee stelt u de schaalfactor in voor de X-, Y- en Z-as. De schaal voor de Z-as is de absolute waarde van de opgegeven schaalfactor.

  • Specify scale factor for XYZ axes: Voer een andere waarde dan nul in
  • Specify insertion point:
  • Specify rotations angle :

X, Y, Z
Hiermee stelt u de schaalfactor in voor de X-, Y- en Z-as.

  • Specifies scale factor for XYZ axes: Voer een andere waarde dan nul in
  • Specifies insertion point:
  • Specifies rotations angle :

Rotate
Stelt de rotatiehoek in voor zowel de afzonderlijke blokken als de gehele matrix.

PScale
Hiermee stelt u de schaalfactor voor de X-, Y- en Z-as in om de weergave van het blok te sturen wanneer het naar de gewenste positie wordt gesleept.

PX, PY, PZ
Hiermee stelt u de schaalfactor voor de X-, Y- en Z-as in om de weergave van het blok te sturen wanneer het naar de gewenste positie wordt gesleept.

PRotate
Hiermee stelt u de rotatiehoek van het blok in wanneer het naar de gewenste positie wordt gesleept.

Base Image Size
Hiermee wordt de hoogte en breedte van de referentietekening in eenheden weergegeven

Scale Factor
Hiermee wordt de referentietekening in grootte aangepast. Als Base Image Size bijvoorbeeld is ingesteld op 36 x 24 en u voert een schaalfactor in van 2, dan wordt de referentietekening weergegeven op 72 x 48.

Unit
Hiermee verandert u de eenheid waarin de referentietekening geschaald wordt.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding