Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden objectkopieën verdeeld over een combinatie van rijen, kolommen en niveaus. Deze opdracht werkt net zo als de optie Rectangular in ARRAY.

Let op deze opdracht is gewijzigd:
AutoCAD 2011 - ARRAYRECT

Oproepmethoden

Knop ARRAYRECT
Ribbon: tabblad Home > paneel Modify > vervolgkeuzelijst Array > Rectangular Array
Menu: Modify > Array > Rectangular Array
Werkbalk: Modify

Hiermee maakt u een matrix van rijen en kolommen met kopieën van het geselecteerde object.

rectangular array

De volgende prompts worden weergegeven.

Select objects: Gebruik een methode voor het selecteren van objecten

Specify opposite corner for number of items or [Base point/Angle/Count] <Count>: Voer een optie in of druk op Enter

Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Rows/Columns/Niveaus/eXit] <eXit>: Druk op Enter of selecteer een optie


Items
Hier kunt u het aantal items in de matrix opgeven. Gebruik het voorbeeldraster om een punt op te geven dat de gewenste configuratie weergeeft.

Count
Hier kunt u de rij- en kolomwaarden afzonderlijk opgeven. : Expression

Space Items
Hier kunt u de rij- en kolomafstand opgeven. Gebruik het voorbeeldraster om een punt op te geven dat de gewenste configuratie weergeeft.

Spacing
Hier kunt u de rij- en kolomafstand afzonderlijk opgeven. : Expression

Base Point
Hier kunt u een basispunt voor de matrix opgeven.

Key Point
Voor associatieve matrices kunt u hier een geldig beperkingspunt (of hoofdpunt) opgeven voor bronobjecten, dat als basispunt moet worden gebruikt. Als u de bronobjecten van de resulterende matrix bewerkt, blijft het basispunt van de matrix samenvallen met het hoofdpunt van de bronobjecten.

Angle
Hier kunt u de rotatiehoek voor de rij-as opgeven. De rij- en kolomassen blijven loodrecht op elkaar staan. Voor associatieve matrices kunt u later de afzonderlijke rij- en kolomhoeken wijzigen.

U kunt de conventies voor hoekmaateenheden wijzigen met de opdracht UNITS. De systeemvariabelen ANGBASE en ANGDIR zijn van invloed op de hoek van de matrix.

Associative
Hier kunt u opgeven of u van de items in de matrix een associatief matrixobject of meerdere onafhankelijke objecten wilt maken.

  • Yes. Hiermee neemt u de matrixitems op in één matrixobject, dat vergelijkbaar is met een blok. Dit stelt u in staat snel wijzigingen door te voeren door de eigenschappen en bronobjecten van de matrix te wijzigen.
  • No. Hiermee maakt u van de matrixitems onafhankelijke objecten. Wijzigingen die in het ene item worden aangebracht, hebben geen invloed op de andere items.

Rows
Hier kunt u het aantal rijen in de matrix, de afstand tussen deze rijen en de incrementele hoogte tussen de rijen wijzigen.

Expression
Er wordt een waarde afgeleid met behulp van een wiskundige formule of vergelijking.

Total
Hier kunt u de totale afstand tussen de eerste en laatste rij instellen.

Columns
Hier kunt u het aantal kolommen en de afstand tussen kolommen wijzigen. : Expression

Total
Hier kunt u de totale afstand tussen de eerste en laatste kolom opgeven.

Niveaus
Hier kunt u het aantal niveaus en de afstand tussen niveaus opgeven. :Expression

Total
Hier kunt u de totale afstand tussen het eerste en laatste niveau opgeven.

Exit
Hiermee sluit u de opdracht af.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding