Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

AutoCAD 2012 - Hiermee worden object kopieën gelijkmatig verdeeld in een cirkelvormig patroon rond een hartpunt of rotatieas. Deze opdracht werkt net zo als de optie Polar in ARRAY.

Let op deze opdracht is gewijzigd:
AutoCAD 2011 - ARRAYPOLAR

Oproepmethode:

Knop ARRAYPOLAR
Ribbon: tabblad Home > paneel Modify > vervolgkeuzelijst Array > Polar Array
Menu: Modify > Array > Polar Array
Werkbalk: Modify

Hiermee maakt u een matrix door de geselecteerde objecten rondom een opgegeven hartpunt of rotatieas te kopiëren.

ARRAYPOLAR array

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Select objects: Gebruik een methode voor het selecteren van objecten

Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]: Geef een hartpunt op of voer een optie in

Enter number of items or [Angle between/Expression] <last count>: Geef het aantal items op of voer een optie in

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) or [Expression]: Voer een opvulhoek of een optie in

Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill angle/ROWs/Niveaus/ROTate items/eXit]<eXit>: Druk op Enter of selecteer een optie


Center Point
Hier kunt u het punt opgeven waar de matrixitems in een regelmatig patroon omheen moeten worden geplaatst. De rotatieas is de Z-as van het huidige UCS.

Base Point
Hier kunt u een basispunt voor de matrix opgeven.

Key Point
Voor associatieve matrices kunt u hier een geldig beperkingspunt (of hoofdpunt) opgeven voor bronobjecten, dat als basispunt moet worden gebruikt. Als u de bronobjecten van de resulterende matrix bewerkt, blijft het basispunt van de matrix samenvallen met het hoofdpunt van de bronobjecten.

Axis of Rotation

Hier kunt u een aangepaste rotatieas opgeven die wordt gedefinieerd door twee opgegeven punten.

Items
Hier kunt u het aantal items in de matrix opgeven.

Expression
Er wordt een waarde afgeleid met behulp van een wiskundige formule of vergelijking.

Opmerking: Wanneer u de opvulhoek definieert in een expressie, heeft het wiskundige symbool (+ of -) in de resulterende waarde geen invloed op de richting van de matrix.


Angle Between
Hier kunt u de hoek tussen items opgeven. Expression

Fill Angle

Hier kunt u de hoek tussen het eerste en laatste item in de matrix opgeven. Expression

Associative
Hier kunt u opgeven of u van de items in de matrix een associatief matrixobject of meerdere onafhankelijke objecten wilt maken.
  • Yes. Hiermee neemt u de matrixitems op in één matrixobject, dat vergelijkbaar is met een blok. Dit stelt u in staat snel wijzigingen door te voeren door de eigenschappen en bronobjecten van de matrix te wijzigen.
  • No. Hiermee maakt u van de matrixitems onafhankelijke objecten. Wijzigingen die in het ene item worden aangebracht, hebben geen invloed op de andere items.
Rows
Hier kunt u het aantal rijen in de matrix, de afstand tussen deze rijen en de incrementele hoogte tussen de rijen wijzigen. Expression

Total
Hier kunt u de totale afstand tussen de eerste en laatste rij instellen.

Niveaus
Hier kunt u het aantal niveaus in de matrix en de afstand tussen deze niveaus opgeven. Expression

Total
Hier kunt u de totale afstand tussen het eerste en laatste niveau opgeven.

Rotate Items
Hiermee bepaalt u of items worden geroteerd wanneer ze in een matrix worden geplaatst.

Exit
Hiermee sluit u de opdracht af.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding