Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt het gebied en de omtrek van objecten of van gedefinieerde gebieden berekend.

Oproepmethoden

AREA Knop

ac.mouseLint: tabblad Home > paneel Utilities > Area
ac.mouse Menu: Tools > Inquiry > Area

Overzicht
Voor informatie over een gebied zijn verschillende opdrachten beschikbaar, zoals AREA, MEASUREGEOMMASSPROP. U kunt ook BOUNDARY gebruiken om een gesloten polylijn of 2D-entiteit te maken. Vervolgens gebruikt u LIST op het palet Properties om het gebied te vinden.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Specify first corner point or [Object/Add Area/Subtract Area] : Selecteer een optie

De oppervlakte en de omtrek van het opgegeven object worden weergegeven achter de opdrachtprompt en in de knopinfo.

Specify Corner Points
Hiermee berekent u de oppervlakte en de omtrek zoals gedefinieerd door opgegeven punten. Alle punten moeten zich in een vlak bevinden dat parallel loopt aan het XY-vlak van het actieve UCS.

Vanaf het eerste opgegeven punt tot aan de cursor wordt een elastische lijn weergegeven. Zodra het tweede punt is opgegeven, worden een lijnsegment en een veelhoek met groene opvulling weergegeven.

Geef meer punten op om een veelhoek te definiëren en druk vervolgens op ENTER om de definitie van de omtrek te voltooien. De oppervlakte die moet worden berekend, is groen gemarkeerd.

Als u de veelhoek niet sluit, wordt de oppervlakte berekend alsof een lijn werd getrokken van het laatst ingevoerde punt naar het eerst ingevoerde punt. Wanneer de omtrek wordt berekend, wordt die lijnlengte toegevoegd.

Object
Hiermee berekent u de oppervlakte en omtrek van een geselecteerd object. U kunt de oppervlakte berekenen van cirkels, ellipsen, splines, polylijnen, veelhoeken, 2D-entiteiten en 3D-volumen.
Opmerking
Voor 2D-volumen (die met de opdracht SOLID gemaakt zijn) wordt geen oppervlakte vermeld.

Select object:
Als u een open polylijn selecteert, wordt de oppervlakte berekend alsof een lijn werd getrokken van het laatst ingevoerde punt naar het eerst ingevoerde punt. Wanneer de omtrek wordt berekend, wordt die lijnlengte genegeerd.

De hartlijn van een brede polylijn wordt gebruikt voor het berekenen van oppervlakte en omtrek.
AREA4

De hartlijn van een brede polylijn wordt gebruikt voor het berekenen van oppervlakte en omtrek (of lengte).
AREA5

Add Area
Hiermee schakelt u de modus Add in om een berekening van de totale oppervlakte bij te houden tijdens de definitie van verschillende gebieden. U kunt de optie Add Area gebruiken om individuele oppervlakten en omtrekken van gedefinieerde gebieden en objecten en de totale oppervlakte van alle gedefinieerde gebieden en objecten te berekenen.

U kunt ook selecteren dat u punten wilt opgeven. Vanaf het eerste opgegeven punt tot aan de cursor wordt een elastische lijn weergegeven

 

Geef punten op om een veelhoek te definiëren (3). Het gebied dat moet worden toegevoegd, is groen gemarkeerd. Druk op ENTER. AREA berekent de oppervlakte en omtrek, en geeft de totale oppervlakte van alle gebieden die sinds het inschakelen van de modus Add zijn gedefinieerd door het selecteren van punten of objecten.

Als u de veelhoek niet sluit, wordt de oppervlakte berekend alsof een lijn werd getrokken van het laatst ingevoerde punt naar het eerst ingevoerde punt. Wanneer de omtrek wordt berekend, wordt die lijnlengte toegevoegd.

Subtract Area
Deze optie komt overeen met de optie Add Area, maar hiermee worden oppervlakten en omtrekken afgetrokken. U kunt de optie Subtract Area gebruiken om een bepaald gebied van het totale gebied af te trekken.

U kunt het gebied dat u wilt aftrekken ook met punten opgeven. Vanaf het eerste opgegeven punt tot aan de cursor wordt een elastische lijn weergegeven.Het opgegeven gebied dat moet worden afgetrokken, is rood gemarkeerd.

De totale oppervlakte en omtrek worden weergegeven achter de opdrachtprompt en in de knopinfo.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding