Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een animatiebestand opgeslagen van een camera die in een 3D-model beweegt of pant.

Oproepmethoden:
ANIPATH Knop


ac.mouse Lint: tabblad Render > paneel Animations > Animation Motion Path
ac.mouse Menu: View Motion > Path Animations

Dialoogvenster Motion Path Animation

Hiermee worden instellingen voor een bewegingspadanimatie opgegeven en wordt een animatiebestand

motion path

Overzicht

U moet eerst een padobject maken en dit vervolgens selecteren als camera- of doelpad. Een padobject kan een lijn, boog, elliptische boog, cirkel, polylijn, 3D-polylijn of spline zijn.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Camera

Link Camera To
Hiermee wordt een camera aan een statisch punt of een bewegingspad in een tekening gekoppeld.

Point
Hiermee wordt een camera aan een statisch punt in een tekening gekoppeld.

Path
Hiermee wordt een camera aan een bewegingspad in de tekening gekoppeld.

Pick Point/Select Path
Hiermee wordt het punt geselecteerd waarop de camera staat, of het pad waarlangs een camera beweegt, afhankelijk van of Point of Path geselecteerd is.

Point/Path List
Hiermee wordt een lijst weergegeven met benoemde punten of paden waaraan u een camera kunt koppelen. Als u een pad wilt maken, kunt u een camera aan een lijn, boog, elliptische boog, cirkel, polylijn, 3D-polylijn of spline koppelen.
Opmerking
Wanneer u een bewegingspad maakt, wordt er automatisch een camera gemaakt. Als u een object verwijdert dat u als bewegingspad hebt opgegeven, wordt het benoemde bewegingspad ook verwijderd.

Target

Link Target To
Hiermee wordt een doel aan een punt of pad gekoppeld.

Als de camera aan een punt is gekoppeld, moet het doel aan een pad gekoppeld worden. Is de camera aan een pad gekoppeld, dan kunt u het doel aan een punt of pad koppelen.

Point
Als de camera aan een pad is gekoppeld, wordt het doel aan een statisch punt in de tekening gekoppeld.

Path
Hiermee wordt het doel aan een bewegingspad in de tekening gekoppeld.

Pick Point/Select Path
Hiermee wordt het punt of een pad voor het doel geselecteerd, afhankelijk van of Point of Path geselecteerd is.

Point/Path List
Hiermee wordt een lijst weergegeven met benoemde punten of paden waaraan u het doel kunt koppelen. Als u een pad wilt maken, kunt u een doel aan een lijn, boog, elliptische boog, cirkel, polylijn, 3D-polylijn of spline koppelen.

Animation Settings
Hiermee bepaalt u de uitvoer van het animatiebestand.

Frame Rate (FPS)
De snelheid waarmee de animatie uitgevoerd wordt, gemeten in frames per seconde. Geef een waarde van 1 tot en met 60 op. De standaardwaarde is 30.

Number of Frames
Hier wordt het totaalaantal frames in de animatie opgegeven.

Met de framesnelheid bepaalt deze waarde de lengte van de animatie. Wanneer u dit getal wijzigt, wordt de waarde bij Duration automatisch opnieuw berekend.

Duration (seconds)
Hier wordt de duur (in secties) van de animatie opgegeven.

Wanneer u dit getal wijzigt, wordt de waarde bij Number of Frames automatisch opnieuw berekend.

Visual Style
Hiermee wordt een lijst weergegeven met visuele stijlen en rendervoorinstellingen die u op een animatiebestand kunt toepassen. Zie VISUALSTYLES en RENDERPRESETS voor meer informatie.

Format
Hier kunt u de bestandsindeling voor de animatie opgeven.

U kunt een animatie in de bestandsindeling AVI, MOV, MPG of WMV opslaan voor latere weergave. De indeling MOV is alleen beschikbaar als Apple QuickTime Player is geïnstalleerd. De indeling WMV is alleen beschikbaar en standaard geselecteerd als Microsoft Windows Media Player 9 of hoger is geïnstalleerd. Is dit niet het geval, dan is AVI standaard geselecteerd.

Resolution
Hier worden de breedte en hoogte van de resulterende animatie in beeldschermeenheden gedefinieerd. De standaardinstelling is 320 x 240.

Corner Deceleration
Hiermee wordt een camera langzamer bewogen terwijl deze een hoek omgaat.

Reverse
Hiermee wordt de richting van een animatie omgekeerd.

When Previewing Show Camera Preview
Hiermee schakelt u de weergave van het dialoogvenster Animation Preview in zodat u de animatie kunt bekijken voordat u deze opslaat.

Preview
Hiermee wordt de beweging van de camera voor de animatie in het venster weergegeven. Als 'When Previewing Show Camera Preview' is aangevinkt, geeft het dialoogvenster Animation Preview ook een schermvoorbeeld van de animatie weer.

Animation Preview Dialog Box

Hiermee kunt u een bewegingspadanimatie vooraf bekijken die u met een bewegingspad of 3D-navigatie hebt gemaakt.

animation preview

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Preview
Hiermee geeft u een schermvoorbeeld weer van de animatie die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Motion Path Animation, of toen u door een animatie liep of vloog en deze vanaf het lint opnam.

Play
Hiermee kunt u het schermvoorbeeld van de animatie afspelen. De knop Play is uitgeschakeld wanneer er al een animatie afgespeeld wordt.

Record
Hiermee neemt u de animatie op, beginnend bij het huidige frame dat in het voorbeeldgebied wordt weergegeven. Alle frames die op het huidige frame volgen, worden overschreven. De waarschuwing Overwrite Confirmation wordt weergegeven om te bevestigen dat u de bestaande frames wilt overschrijven. De knop Record is uitgeschakeld wanneer er een animatie afgespeeld wordt.

Pause
Hiermee pauzeert u de animatie bij het huidige frame dat in het voorbeeldgebied weergegeven wordt. Nadat een animatie is gepauzeerd, is de knop Pause uitgeschakeld.

Save
Hiermee opent u het dialoogvenster Save As. U kunt een animatie in de bestandsindeling AVI, MOV, MPG of WMV opslaan voor latere weergave. Wanneer u de animatie opslaat, wordt u naar de tekening teruggebracht. De knop Save is uitgeschakeld wanneer er een animatie afgespeeld wordt.

Visual Style
Hiermee stelt u de visuele stijl in die in het voorbeeldgebied wordt weergegeven. De visuele stijl is aanvankelijk op Current ingesteld, wat de visuele stijl is die in het actieve venster gedefinieerd is. Kies in een lijst uit visuele stijlen die vooraf ingesteld en door de gebruiker gedefinieerd zijn.

Slider
Hiermee beweegt u frame voor frame door het schermvoorbeeld van de animatie. U kunt de schuifregelaar naar een specifiek frame in de animatie verplaatsen. De knopinfo geeft het huidige frame en het totaalaantal frames in de animatie weer.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding