Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee stelt u de weergaveopties voor zebra-, krommings- en lossingsanalyse in.

Oproepmethoden
ac.mouse Lint: tabblad Surfacepaneel AnalysisAnalysis OptionsNiet beschikbaar op het lint in de huidige werkomgeving
ac.keyboard Opdrachtinvoer: analysisoptions

Tabblad Zebra (dialoogvenster Analysis Options)
Hiermee wijzigt u de weergave-instellingen voor de opdracht ANALYSISZEBRA.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Select Object to Analyze
U wordt gevraagd om de oppervlakobjecten te selecteren die u wilt analyseren. Wanneer u alle gewenste objecten hebt geselecteerd, drukt u op Enter om terug te gaan naar het dialoogvenster Analysis Options.

Stripe Display

Stripe Direction
Hier wordt de weergavehoek opgegeven. (VSAZEBRADIRECTION) Deze optie is alleen beschikbaar als Type is ingesteld op Cylinder. Als u het type Chrome Ball gebruikt, wijzigt u de richting van de strepen met de systeemvariabele VSAZEBRADIRECTION.

Type
Hiermee stelt u het weergavetype voor analyse in. (VSAZEBRATYPE)

Size
Hiermee stelt u de breedte van de zebrastrepen in. (VSAZEBRASIZE)

Color 1
Hiermee stelt u de eerste kleur van de zebrastrepen in. (VSAZEBRACOLOR1)

Color 2
Hiermee stelt u de tweede kleur van de zebrastrepen in. (VSAZEBRACOLOR2)

Clear Zebra Analysis
Hiermee verwijdert u de zebraweergave van alle objecten in de actieve tekening.

Tabblad Curvature (dialoogvenster Analysis Options)
Hiermee wijzigt u de weergave-instellingen voor de opdracht ANALYSISCURVATURE.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Select object to analyze
U wordt gevraagd om de oppervlakobjecten te selecteren die u wilt analyseren. Wanneer u alle gewenste objecten hebt geselecteerd, drukt u op Enter om terug te gaan naar het dialoogvenster Analysis Options.

Color Mapping

Display Style
Hiermee geeft u de weergave voor kleurtoewijzing op (systeemvariabele VSACURVATURETYPE).

Voer de maximale krommingswaarde in (systeemvariabele VSACURVATUREHIGH). Wanneer de oppervlakkromming deze waarde bereikt, wordt deze groen weergegeven.

Voer de minimale krommingswaarde in (systeemvariabele VSACURVATURELOW). Wanneer de oppervlakkromming deze waarde bereikt, wordt deze blauw weergegeven.

Auto Range
Hiermee wordt het krommingsbereik berekend zodat 80% van de waarden binnen het hoge en lage bereik vallen (systeemvariabelen VSACURVATUREHIGH en VSACURVATURELOW).

Max Range
Hiermee wordt het maximale en minimale bereik berekend voor alle objecten die geselecteerd zijn voor krommingsanalyse (systeemvariabelen VSACURVATUREHIGH en VSACURVATURELOW).

Clear Curvature Analysis
Hiermee verwijdert u de weergave van de krommingsanalyse van alle objecten in de huidige tekening.

Tabblad Draft Angle (dialoogvenster Analysis Options)
Hiermee wijzigt u de weergave-instellingen voor de opdracht ANALYSISDRAFT.

Lijst met opties
De volgende opties zijn beschikbaar.

Select object to analyze
U wordt gevraagd om de oppervlakobjecten te selecteren die u wilt analyseren. Wanneer u alle gewenste objecten hebt geselecteerd, drukt u op Enter om terug te gaan naar het dialoogvenster Analysis Options.

Color Mapping
Groen wordt toegewezen aan de hoogste lossingshoek, rood aan de gemiddelde en blauw aan de laagste.

Angle
Hiermee stelt u de waarde in voor de hoge en lage lossingshoek. De lossingshoek is de hoek in graden tussen de oppervlakloodlijn en het UCS-vlak.

Voer een waarde voor de hoogst toegestane hoek in (VSADRAFTANGLEHIGH). Wanneer de hoek van een object deze waarde bereikt, wordt deze groen weergegeven.

Hiermee wordt de gemiddelde waarde van de hoge en lage hoek weergegeven. Wanneer de hoek van een object deze waarde bereikt, wordt deze rood weergegeven.

Voer een waarde voor de laagst toegestane hoek in (VSADRAFTANGLELOW). Wanneer de hoek van een object deze waarde bereikt, wordt deze blauw weergegeven.

Clear Draft Angle Analysis
Hiermee verwijdert u de weergave van de krommingsanalyse van alle objecten in de huidige tekening.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding