Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt een kleurverloop op een 3D-model weergeven om te evalueren of er voldoende ruimte tussen een onderdeel en de mal is.

Oproepmethoden
ac.mouse Lint: tabblad Surfacepaneel AnalysisDraftNiet beschikbaar op het lint in de huidige werkomgeving

Overzicht

Het kleurenspectrum toont lossingshoekwijzigingen binnen een opgegeven bereik. De maximale lossingshoek wordt rood weergegeven; de minimale lossingshoek is blauw.

ANALYSISDRAFT

Als het oppervlak parallel aan het hulpvlak ligt met oppervlakloodlijnen die in dezelfde richting lopen als het actieve UCS, is de lossingshoek 90.0. Indien loodrecht, is de lossingshoek 0. Als het oppervlak parallel aan het actieve UCS ligt met oppervlakloodlijnen die in tegenovergestelde richting lopen van het actieve UCS, is de lossingshoek -90.0.

U wijzigt de weergave-instellingen voor lossingsanalyse via het tabblad Draft Angle in het dialoogvenster Analysis Options.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding