Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u AME-volumemodellen converteren naar AutoCAD-volumeobjecten.

Overzicht

AMECONVERTDe objecten die u selecteert, moeten 2D-entiteiten of volumen uit AME (Advanced Modeling Extension) Release 2 of 2.1 zijn. Alle andere objecten worden genegeerd.

Door de grotere nauwkeurigheid van de nieuwe volumemodellering kunnen AME-modellen er na conversie enigszins anders uitzien. Dit verschil is alleen zichtbaar indien de vorige versie van het modelleerprogramma de oppervlakken van twee verschillende vormen als hetzelfde oppervlak beschouwde wanneer deze dicht bij elkaar lagen. Door de nauwkeurigere tolerantie van het nieuwe modelleerprogramma worden deze oppervlakken gezien als enigszins parallel verplaatst. Dit fenomeen is het duidelijkst bij uitgelijnde eigenschappen zoals afrondingen, afschuiningen en doorlopende gaten.

Gaten kunnen blinde gaten worden wanneer het nieuwe modelleerprogramma doorlopende gaten (dankzij de fijnere benaderingsmogelijkheden) ziet als iets minder breed dan het volume. De lengte van het resterende volume is het verschil tussen de tolerantie van het vorige modelleerprogramma en het nieuwe modelleerprogramma.

Bijgewerkte afrondingen of afschuiningen kunnen om dezelfde reden soms enigszins onder het oppervlak worden geplaatst, waardoor een gat in het volume ontstaat terwijl de oorspronkelijke vorm ongewijzigd blijft. Het is ook mogelijk dat afrondingen of afschuiningen enigszins boven het oorspronkelijke oppervlak worden geplaatst, zodat een ongelijke overgang ontstaat tussen het volume en de afronding of afschuining.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding