Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Objecten uitlijnen op andere objecten in 2D en 3D.

Oproepmethoden

ALIGN Knop

ac.mouse Lint: tabblad Home > paneel Modify > AlignNiet beschikbaar op het lint in de huidige werkomgeving.

ac.mouse Menu: Modify > 3D Operations > Align


Overzicht
U kunt een, twee of drie paar bron- en definitiepunten opgeven om geselecteerde objecten te verplaatsen, te roteren of te kantelen, waardoor ze met punten op een ander object worden uitgelijnd.Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Select objects: Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen en druk op ENTER

Geef een, twee of drie paar bron- en definitiepunten op om de geselecteerde objecten uit te lijnen.

ALIGN met één puntenpaar
Wanneer u slechts één bron- en bestemmingspuntenpaar selecteert, worden de objecten in 2D of 3D verplaatst van het bronpunt (1) naar het bestemmingspunt (2).ALIGN met twee puntenparen
Wanneer u twee puntenparen selecteert, kunt u de geselecteerde objecten verplaatsen, roteren en schalen in 2D of 3D om de objecten uit te lijnen op andere objecten.Het eerste paar bron- en bestemmingspunten definieert het basispunt voor de uitlijning (1, 2). Het tweede puntenpaar definieert de rotatiehoek (3, 4).

Nadat u het tweede puntenpaar hebt ingevoerd, wordt u verzocht het object te schalen. De afstand tussen het eerste en het tweede bestemmingspunt (2, 4) wordt als de uitgangslengte genomen waarop het object wordt geschaald. Het schalen van objecten is alleen mogelijk wanneer u objecten uitlijnt met behulp van twee puntenparen.
Opmerking
Als u twee bron- en bestemmingspunten gebruikt voor het uitvoeren van een 3D-uitlijnbewerking op niet-loodrecht geplaatste werkvlakken, leidt dit tot onverwachte resultaten.

ALIGN met drie puntenparen
Wanneer u drie puntenparen selecteert, kunt u de geselecteerde objecten verplaatsen en roteren in 3D om de objecten uit te lijnen op andere objecten.De geselecteerde objecten worden verplaatst van het bronpunt (1) naar het bestemmingspunt (2).

Het geselecteerde object wordt geroteerd (1 en 3), zodat dit is uitgelijnd op het doelobject (2 en 4).

Het geselecteerde object wordt vervolgens opnieuw geroteerd (3 en 5), zodat dit is uitgelijnd op het doelobject (4 en 6).

SketchUp Pro - Stunt aanbieding