Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Een database configureren voor gebruik met AutoCAD-tekeningen (dbConnect)

AutoCAD 2011 voor 64-bits biedt geen ondersteuning voor Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider (voor .MDB-connectiviteit) of Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (voor .XLS-connectiviteit). Raadpleeg Substituting SQL Server for OLE DB in de Driver and Peripheral Guide voor meer informatie.

Compatibiliteit van tekeningbestandsindelingen

AutoCAD 2011 gebruikt de tekeningbestandsindeling van AutoCAD 2010. De tekeningbestandsindeling van AutoCAD 2010 is niet compatibel met eerdere releases. Met AutoCAD 2011 kunt u tekeningen openen van eerdere releases. Wilt u echter AutoCAD 2011-bestanden openen in een eerdere release, dan moet u de opdracht SAVEAS gebruiken om het bestand op te slaan in een geschikte bestandsindeling. In de volgende tabel wordt weergegeven welke bestandsindelingen moeten worden gebruikt wanneer u naar een eerdere release opslaat:

Tekeningbestandsindeling Releases met bestandsindeling

AutoCAD 2010 Drawing

AutoCAD 2011, AutoCAD 2010

AutoCAD 2007 Drawing

AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007

AutoCAD 2004 Drawing

AutoCAD 2006, AutoCAD 2005, AutoCAD 2004

AutoCAD 2000 Drawing

AutoCAD 2002, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2000

AutoCAD 14 Drawing

AutoCAD R14

API-compatibiliteit

AutoCAD 2011 is binair compatibel met AutoCAD 2010, maar niet met AutoCAD 2009. Toepassingen die zijn ontwikkeld voor AutoCAD 2009 of eerdere releases moet u opnieuw compileren met huidige ObjectARX-bibliotheken om ze compatibel te maken met AutoCAD 2011. Toepassingen die zijn ontwikkeld voor AutoCAD 2011 met ObjectARX werken niet in eerdere releases.

Als u in AutoCAD 2011 de opdracht VLIDE invoert, kunt u met F1 de startpagina van de Help oproepen. Als u de AutoLISP Reference Guide wilt openen, selecteert u links op de Help-startpagina AutoLISP Reference Guide in de inhoudsopgave. In Visual LISP hebben sommige opdrachten mogelijk geen F1-functionaliteit. Contextafhankelijke Help werkt echter wel. Geef de contextafhankelijke Help weer door op op Ctrl+F1 te drukken nadat u de opdrachtnaam hebt ingevoerd.

Raadpleeg voor hulp bij vla*-functies AutoCAD ActiveX and VBA Reference in C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acadauto.chm (niet online beschikbaar).

De map Plot Styles is in de map Plotters geïnstalleerd

De map Plot Styles bevindt zich in de map Plotters; ze bevinden zich niet meer op hetzelfde niveau.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding