Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt inhoud zoals blokken, xref's en arceerpatronen beheerd en ingevoegd.

Oproepmethoden
ADCENTERKnop

ac.mouse Lint: tabblad Insert > paneel Content > DesignCenter
ac.mouse Werkbalk: Standaard

ac.mouse Menu: Tools > Palettes >DesignCenter

DesignCenter-venster
Hiermee kunt u inhoud, waaronder blokken, arceringen en referentietekeningen (xref's), doornemen, opzoeken, vooraf bekijken en invoegen.

Oproepmethoden

ADCENTERKnop

ac.mouse Lint: tabblad Insert > paneel Content > DesignCenter
ac.mouse Werkbalk: Standaard
ac.mouse Menu: Tools >Palettes > DesignCenterNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving.
Opdrachtinvoer: adcenter

Overzicht
Klik op de knoppen op de werkbalk bovenaan in Design Center voor weergave- en toegangsopties.

Wanneer u op het tabblad Folders of het tabblad Open Drawings klikt, worden de volgende twee deelvensters weergegeven. In deze deelvensters kunt u tekeninginhoud beheren.

 • Content Area (rechterdeelvenster)
 • Tree View (linkerdeelvenster)
  Opmerking
  Het DesignCenter Online (tabblad DC Online) staat standaard uitgeschakeld. U kunt het inschakelen via het hulpprogramma CAD Manager Control.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Content Area (DesignCenter)
Hier wordt de inhoud weergegeven van de 'container' die is geselecteerd in de structuurweergave. Een container is een netwerk, computer, schijf, map, bestand of webadres (URL) waarin informatie is opgeslagen die in DesignCenter kan worden weergegeven. Afhankelijk van de container die in de structuurweergave is geselecteerd, wordt in het inhoudsgebied het volgende weergegeven:

Mappen waarin tekeningen of andere bestanden zijn opgeslagen

 • Tekeningen
 • Benoemde objecten in tekeningen (zoals blokken, xref's, lay-outs, lagen, bematingsstijlen, tabelstijlen, multi-verwijslijnstijlen en tekststijlen)
 • Beelden of pictogrammen voor blokken of arceerpatronen
 • Webbestanden
 • Aangepaste inhoud die is ontwikkeld met toepassingen van derden

U kunt vanuit het inhoudsgebied blokken en arceerpatronen in een tekening invoegen of referentietekeningen aan een tekening koppelen door te slepen, door te dubbelklikken of door met de rechtermuisknop te klikken en Insert Block, Attach Xref of Copy te kiezen. U kunt andere inhoud, zoals lagen, bematingsstijlen en lay-outs, aan tekeningen toevoegen door te slepen of met de rechtermuisknop te klikken. U kunt blokken en arceringen van DesignCenter naar het venster Tool Palettes slepen.
Opmerking
U kunt de gewenste opties voor het inhoudsgebied en de structuurweergave openen via een snelmenu door met de rechtermuisknop in de structuurweergave of het inhoudsgebied te klikken.

Load
Hiermee opent u het dialoogvenster Load (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie). Gebruik Load om te zoeken naar bestanden op een lokaal station of een netwerkstation of op het web en om vervolgens de inhoud te selecteren die u in het inhoudsgebied wilt laden.

Back
Hiermee gaat u terug naar de meest recente locatie in de lijst History.

Forward
Hiermee gaat u terug naar de locatie in de lijst History die daarop volgt.

Up
Toont de inhoud van de container die één niveau boven de huidige container ligt.

Stop (tabblad DC Online)
Hiermee wordt de actieve overdracht stopgezet.

Reload (tabblad DC Online)
Hiermee laadt u de actieve pagina opnieuw.

Search
Hiermee wordt het dialoogvenster Search weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u zoekcriteria opgeven om te zoeken naar tekeningen, blokken en niet-grafische objecten in tekeningen.
In het dialoogvenster Search wordt ook de aangepaste inhoud weergegeven die is opgeslagen op het bureaublad.

Favorites
Hiermee geeft u de inhoud van de map Favorites in het inhoudsgebied weer. De map Favorites bevat snelkoppelingen naar items die u vaak gebruikt. U kunt items toevoegen aan Favorites door met de rechtermuisknop te klikken op het inhoudsgebied of op een item in de structuurweergave en vervolgens te klikken op Add to Favorites. U kunt een item verwijderen uit Favorites door te klikken op de optie Organize Favorites in het snelmenu en vervolgens op de optie Refresh in het snelmenu.
Opmerking
De DesignCenter-map wordt automatisch toegevoegd aan Favorites. Deze map bevat tekeningen met discipline-specifieke blokken die u in tekeningen kunt invoegen.

Home
Hiermee gaat u in DesignCenter terug naar de basismap. Tijdens de installatie wordt de basismap ingesteld op ...\Sample\DesignCenter. U kunt de basismap wijzigen via het snelmenu in de structuurweergave.

Tree View Toggle
Hiermee toont en verbergt u de structuurweergave. Verberg de structuurweergave als u meer ruimte nodig hebt in het tekengebied. Als de structuurweergave verborgen is, kunt u via het inhoudsgebied containers zoeken en inhoud laden.
De knop Tree View Toggle is niet beschikbaar als u de lijst History in de structuurweergave gebruikt.

Preview
Hiermee kunt u een voorbeeld van het geselecteerde item weergeven of verbergen in een deelvenster onder het inhoudsgebied. Het voorbeeldvenster is leeg als u geen voorbeeld bij het geselecteerde item hebt opgeslagen.

Description
Hiermee kunt u een beschrijving van het geselecteerde item weergeven of verbergen in een deelvenster onder het inhoudsgebied. Als u tevens een voorbeeld weergeeft, komt de beschrijving onder het voorbeeld te staan. Het beschrijvingsvoorbeeldvenster is leeg als u geen beschrijving bij het geselecteerde item hebt opgeslagen.

Views
Hiermee kunt u verschillende weergaven instellen voor de inhoud die in het inhoudsgebied wordt geladen. U kunt een weergave selecteren in de lijst Views of meermaals op de knop Views klikken om de verschillende paletindelingen te doorlopen. De standaardweergave is afhankelijk van het soort inhoud dat in het inhoudsgebied is geladen.

Large Icon
Er worden grote pictogrammen gebruikt om de namen van de geladen inhoud weer te geven.

Small Icon
Er worden kleine pictogrammen gebruikt om de namen van de geladen inhoud weer te geven.

List View
De namen van de geladen inhoud worden in een lijst weergegeven.

Detail View
Er wordt extra informatie weergegeven over de geladen inhoud. U kunt de items sorteren op naam, omvang, type en andere eigenschappen, afhankelijk van het type inhoud dat u in het inhoudsgebied hebt geladen.

Refresh (alleen in het snelmenu)
Hiermee vernieuwt u de weergave in het inhoudsgebied overeenkomstig de wijzigingen die u hebt aangebracht. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van het inhoudgebied en klik op Refresh in het snelmenu.

Autodesk Seek Design Content
Hiermee wordt een webbrowser geopend en de startpagina van Autodesk Seek (SEEK) weergegeven. Welke informatie over productontwerp beschikbaar is hangt af van wat er op Autodesk Seek (SHAREWITHSEEK) gepubliceerd wordt. Zowel zakelijke partners als individuele inzenders kunnen inhoud leveren. Dergelijke inhoud kan bestaan uit bijvoorbeeld 3D-modellen, 2D-tekeningen, specificaties, brochures en product- of componentbeschrijvingen.

Tree View (DesignCenter)
Hiermee geeft u de hiërarchie weer van bestanden en mappen op uw computer en op netwerkstations, een lijst met geopende tekeningen, aangepaste inhoud en een overzicht van de laatste locaties die u hebt bezocht. Selecteer een item in de structuurweergave om de bijbehorende inhoud in het inhoudsgebied te tonen.
Opmerking
De map sample\designcenter bevat tekeningen met discipline-specifieke blokken die u kunt invoegen in tekeningen. Deze tekeningen worden ook wel symbolenbibliotheektekeningen genoemd.

Klik op de knoppen op de werkbalk bovenaan in Design Center om toegang te krijgen tot de opties voor de structuurweergave.

Folders
Hiermee geeft u de hiërarchie weer van bestanden en mappen op uw computer en netwerkstations, inclusief Deze computer en Netwerkomgeving.

U kunt de opdracht ADCNAVIGATE gebruiken om naar bepaalde bestanden, mappen of netwerkpaden te gaan in de structuurweergave van DesignCenter. Zie ADCNAVIGATE.

Open Drawings
Hiermee geeft u alle tekeningen weer die u in de sessie hebt geopend, inclusief geminimaliseerde tekeningen.

History
Hiermee geeft u een lijst weer van de bestanden die u het laatst hebt geopend in DesignCenter. Klik met de rechtermuisknop op een bestand om informatie over het bestand weer te geven of om het bestand uit de lijst te verwijderen.

DC Online
Hiermee kunt u de webpagina DesignCenter Online openen. Wanneer u verbinding hebt met het web, worden er twee deelvensters weergegeven op de introductiepagina. In het linkerdeelvenster worden mappen weergegeven met symboolbibliotheken, sites van de fabrikanten en extra inhoudsbibliotheken. Wanneer u een symbool selecteert, wordt dit weergegeven in het rechterdeelvenster en kunt u het downloaden naar de tekening.
Opmerking
Het DesignCenter Online (tabblad DC Online) staat standaard uitgeschakeld. U kunt het inschakelen via het hulpprogramma CAD Manager Control.

Het dialoogvenster Search
Hiermee kunt u inhoud, zoals tekeningen, arceerpatronen en blokken zoeken.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Look For
Bij deze optie kunt u aangeven welk type inhoud u wilt zoeken. Het type inhoud dat u opgeeft, bepaalt welke tabbladen worden weergegeven in het dialoogvenster Search en welke zoekvelden beschikbaar zijn. De tabbladen Date Modified en Advanced worden alleen weergegeven wanneer u Drawings hebt geselecteerd bij Look For.

In
Hier geeft u de naam van een zoekpad op. Als u meerdere paden wilt invoeren, gebruikt u een puntkomma om deze van elkaar te scheiden. Gebruik Browse om een pad te selecteren in een structuurweergave.

Browse
Hiermee geeft u een structuurweergave weer in het dialoogvenster Browse for Folder. In dit dialoogvenster kunt u aangeven welke stations en mappen u wilt doorzoeken.

Search Subfolders
Hiermee neemt u submappen op in het zoekpad.

Search Now
Hiermee start u de zoekactie op basis van de opgegeven criteria.

Stop
Hiermee wordt de zoekactie beëindigt en verschijnen de resultaten in het paneel Search Results.

New Search
Hiermee wist u de inhoud van het vak Search For the Word(s) en plaatst u de cursor in het vak.

Paneel Search Results
Onder aan dit venster wordt het zoekresultaat in aanpasbare kolommen weergegeven. Dubbelklik op een item om het in DesignCenter te laden.

Tabbladen in Search (dialoogvenster)
Hiermee geeft u de relevante zoekvelden weer voor het type inhoud dat is opgegeven in de lijst Look For. De naam van het tabblad verwijst naar het type inhoud. U kunt jokertekens gebruiken om het zoekpatroon uit te breiden of te beperken.

Search for the Word(s)
Geeft aan naar welke tekenreeks u in het opgegeven veld wilt zoeken. Gebruik het sterretje en vraagteken als jokertekens om uw zoekbewerking uit te breiden.

* * (sterretje): Is gelijk aan een willekeurige reeks en kan overal worden gebruikt in de zoekreeks.
* ? (vraagteken): Is gelijk aan één bepaald teken, ?BC is bijvoorbeeld gelijk aan ABC, 3BC, enzovoort.

Deze optie is beschikbaar op het tabblad Drawings en, indien beschikbaar, het tabblad Custom Content.

In the Field(s)
Geeft aan welke eigenschapvelden worden doorzocht. Bij tekeningen worden alle velden behalve File Name bepaald door de ingevoerde informatie in het dialoogvenster Drawing Properties (DWGPROPS).

Deze optie is beschikbaar op het tabblad Drawings en het tabblad Custom Content.
Opmerking
Voor aangepaste inhoud die is ontwikkeld met toepassingen van derden, worden wellicht geen zoekvelden weergegeven in het dialoogvenster Search.

Search for the Name
Toont de naam van de tekening, blok, laag, xref of ander type inhoud dat u wilt zoeken.

Deze optie is beschikbaar op alle tabbladen, behalve Drawings en Custom Content.

Tabblad Date Modified (dialoogvenster Search)
Hiermee zoekt u naar inhoud die tijdens een bepaalde periode werd gemaakt of gewijzigd.

All Files
Alle bestanden die voldoen aan de criteria die u op de andere tabbladen opgeeft, worden opgehaald, ongeacht de datum waarop de bestanden zijn gemaakt of gewijzigd. Dit is de standaardinstelling.

Find All Files Created or Modified
Toont de bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd tijdens een bepaalde periode. Bij de zoekactie worden bestanden opgehaald die voldoen aan de criteria die op dit tabblad en de overige tabbladen zijn opgegeven.

Between
Zoekt naar bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd tussen de datums die u opgeeft.

During the Previous Month(s)
Zoekt naar bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd binnen het aantal maanden dat u opgeeft.

During the Previous Day(s)
Zoekt naar bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd binnen het aantal dagen dat u opgeeft.

Tabblad Advanced (dialoogvenster Search)
Hiermee zoekt u naar inhoud in tekeningen. Dit tabblad is alleen beschikbaar als u Drawings selecteert bij Look For.

Containing
Bepaalt het type tekst in een tekening die u zoekt. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar tekst in een blokattribuut, zoals het catalogusnummer van een fabrikant.

Containing Text
Bepaalt de tekst die u wilt zoeken.

Size Is
Geeft de minimum- of maximumbestandsgrootte aan. Selecteer At Least of At Most en typ een waarde in kilobytes

 

SketchUp Pro - Stunt aanbieding