Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt de Action Recorder gestopt en krijgt u de kans de opgenomen acties in een actiemacrobestand op te slaan.

Oproepmethoden

ACTSTOPKnop

ac.mouse Lint: tabblad Manage > paneel Action Recorder > Stop
ac.mouse Menu: Tools > Action Recorder > StopNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving.
Snelmenu: Rechtsklik in het tekengebied en kies Action Recorder > Stop.
ac.keyboard Opdrachtinvoer: 'actstop voor transparant gebruik


Overzicht
Het dialoogvenster Action Macro wordt nu weergegeven.

Als u -actstopachter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.

Met deze opdracht kunt u het opnemen of afspelen van een actiemacro stopzetten op basis van de huidige status van de Action Recorder. Wanneer de opname van een actiemacro wordt gestopt, worden de opgenomen acties in een actiemacrobestand opgeslagen.

Dialoogvenster Action Macro
Oproepmethoden

ACTSTOPKnop

ac.mouse Lint: tabblad Manage > paneel Action Recorder > Stop
ac.mouse Menu: Tools > Action Recorder > StopNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving.
Snelmenu: Rechtsklik in het tekengebied en kies Action Recorder > Stop.
ac.keyboard Opdrachtinvoer: actstop (of 'actstop voor transparant gebruik)


Overzicht
Hier kunt u de huidige actiemacro opslaan of een andere naam geven, en het afspeelgedrag voor de actiemacro bepalen.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Action Macro Command Name
Hier wordt de opdrachtnaam voor de huidige actiemacro weergegeven.

File Name
Hier wordt de bestandsnaam voor de huidige actiemacro weergegeven.

Folder Path
Hier wordt de locatie weergegeven waar het huidige actiemacrobestand bewaard wordt of opgeslagen zal worden.

Description
Hier wordt een beschrijving voor de huidige actiemacro weergegeven. Deze beschrijving verschijnt als knopinfo wanneer u in de Action-structuur met de cursor over het hoofdknooppunt van de actiemacro gaat.

Restore Pre-Playback View
Hier kunt u bepalen wanneer het oorspronkelijke aanzicht (voordat de actiemacro afgespeeld werd) wordt hersteld.

  • When Pausing for User Input. Hiermee wordt het oorspronkelijke aanzicht (voordat een actiemacro afgespeeld werd) bij een verzoek om gebruikersinvoer hersteld.
  • Once Playback Finishes. Hiermee wordt het oorspronkelijke aanzicht (voordat een actiemacro afgespeeld werd) hersteld nadat het afspelen van de actiemacro voltooid is.

Check for Inconsistencies When Playback Begins
Hiermee geeft u op of de actiemacro gescand moet worden op inconsistenties tussen de huidige status van de tekening en de status toen de macro opgenomen werd.

More Options
Hiermee wordt de weergave van extra opties in het dialoogvenster Action Macro bepaald.

  • Restore Pre-Playback View
  • Check for Inconsistencies When Playback Begins

-ACTSTOP
Hiermee wordt de Action Recorder gestopt en krijgt u de kans de opgenomen acties in een actiemacrobestand op te slaan.

Oproepmethoden
ac.keyboardOpdrachtinvoer: '-actstop voor transparant gebruik

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter action macro name : druk op ENTER of voer een naam voor de actiemacro in

Enter an option [ Description/ Settings/ Exit] : Voer een optie in en druk op ENTER

Description
Hier wordt een beschrijving voor de huidige actiemacro opgegeven.

Settings
Hiermee kunt u het gedrag van de actiemacro tijdens het afspelen bepalen.

Hiermee wordt het oorspronkelijke aanzicht vóór een verzoek om invoer hersteld.

Hiermee wordt het oorspronkelijke aanzicht (voordat een actiemacro afgespeeld werd) bij een verzoek om gebruikersinvoer hersteld.
Hiermee wordt het oorspronkelijke aanzicht hersteld nadat het afspelen voltooid is.

Hiermee wordt het oorspronkelijke aanzicht (voordat een actiemacro afgespeeld werd) hersteld nadat het afspelen van de actiemacro voltooid is.
Geeft prompts weer tijdens afspelen als er inconsistenties worden gevonden.

Hiermee geeft u op of de actiemacro gescand moet worden op inconsistenties tussen de huidige status van de tekening en de status toen de macro opgenomen werd.

Exit
Hiermee wordt de opname gestopt en de actiemacro opgeslagen onder de opgegeven naam.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding