Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden actiemacrobestanden beheerd.

Oproepmethoden

ACTMANAGERKnop

ac.mouse Lint: tabblad Manage > paneel Action Recorder > Manage Action Macros
ac.mouse Opdrachtinvoer: 'actmanager voor transparant gebruik


Overzicht

De Action Macro Manager wordt weergegeven.
Met de Action Macro Manager kunt u actiemacrobestanden kopiëren, hernoemen, bewerken en verwijderen

Action Macro Manager

Action Macro Manager
Hiermee kunt u actiemacrobestanden kopiëren, hernoemen, bewerken of verwijderen.

Oproepmethoden

ActionMacroNodeKnop

ac.mouse Lint: tabblad Manage > paneel Action Recorder > Manage Action Macros
ac.mouse Opdrachtinvoer: actmanager (of 'actmanager voor transparant gebruik)


Overzicht

Uw opgenomen actiemacrobestanden (ACTM) worden weergegeven in de Action Macro Manager.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Copy
Hiermee maakt u een kopie van een actiemacro.

Rename
Hiermee hernoemt u een actiemacro.

Modify
Hiermee geeft u de geselecteerde actiemacro weer in het dialoogvenster Action Macro.

Delete
Hiermee verplaatst u het geselecteerde actiemacrobestand (ACTM) naar de Windows-prullenbak. U kunt één of meerdere actiemacro's selecteren en verwijderen.

Opties
Hiermee wordt het dialoogvenster Options (tabblad Files) weergegeven. Op het tabblad Files staan de paden die gebruikt zijn om uw ACTM-bestanden op te nemen en af te spelen via het knooppunt Action Recorder Settings.

Close
Hiermee sluit u het dialoogvenster Action Macro Manager.

Opmerking
Wanneer één actiemacro geselecteerd is, kunt u kiezen uit Copy, Rename, Modify of Delete. Zijn er meerdere actiemacro's geselecteerd, dan kunt u alleen Delete gebruiken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding